Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena

naslovnaPriređivač: Edita Stojić Karanović

Izdato: Beograd, 2011
ISBN 978-86-82825-16-6
Br. strana: 202, ilustrovano u boji (fotografije, crteži, grafikoni)

Publikacija je izdata u okviru projekta „Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena”, uz finansijsku podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA) u okviru programa podrške organizacijama civilnog društva u promovisanju održivog razvoja u Srbiji (SECTOR II) koji implementira Beogradska kancelarija Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC).

Tematska oblast održivog razvoja i tematska oblast klimatskih promena su veoma kompleksne oblasti, njihova obrada zahteva angažovanje širokog kruga istraživača iz različitih naučnih disciplina, počev od onih iz oblasti prirodnih nauka, kao što su geolozi, hidrolozi, meteorlozi, i dr., do onih iz oblasti humanitarnih i društvenih nauka, kao što su na primer, medicinari, sociolozi, ekonomisti, i td. Ta kompleksnost i interdisciplinarnost se ne umanjuju ni ako se tema postavlja umesto na globalni, regionalni i nacionalni, na uži, lokalni nivo. Zbog toga je i ovaj zbornik članaka postavljen tako da osvetli temu iz različitih uglova, kako sa strane pronalaženja i analize razloga, tako i izlaganje mogućih konkretnih rešenja za uočene probleme:

Sadržaj

Predgovor

1. O projektu „Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena“ (E. Stojić-Karanović, M. Sretenović, E. Imamović)

2. Održivi razvoj i klimatske promene – perspektive Beograda (V. Arežina Đerić)

3. Održivi razvoj – cilj savremenog društva (E. Stojić Karanović)

4. Vodna infrastruktura grada Beograda u uslovima pogoršanja vodnih režima usled globalnih klimatskih promena (B. Đorđević)

5. Klimatske promene i zdravlje ljudi (Radna grupa za zaštitu prirode pri naučnom univerzitetu “Etves Lorand”, Budimpešta)

6. Projektni predlog formiranja Demonstracionog Centra za održive energije na Dunavu (B. Jovanović)

7. Projekat „Solarni intranet” (N. Velenderić, S. Vrtunić, M. Stefanović )

8. Predlog projekta: Pilot istraživanje jonskog sastava i prirodne radioaktivnosti na obalama Dunava (P. Kolarz, D. Zović)

 

 

Share

Zatvoreno za komentare.