Problem plutajućeg nanosa na Dunavu i Tamišu: Okolina grada Pančeva

otpad oko broda

U ovom radu je analizirana pojava plutajućeg nanosa na rečnim tokovima u okolini Pančeva i predložena su rešenja za prikupljanje i tretman. Utvrdjeno je da je njegov sastav sličan komunalnom otpadu i čine ga: plastične kese, flaše i čaše, auto-gume, granje, debla, aluminijumski otpad, mulj, itd. Pojava nanosa je povezana sa jakim kišama i poplavama. On se zadržava u uvalama uz obalu, a često formira “ostrva” oko brodova, čamaca, ustava. Plutajući nanos izaziva zagadjenja reka i priobalja, sprečava i ometa nautički saobraćaj, sportove na vodi, razvoj biljnog i žovotinjskog sveta.

Continue reading

Inter-regionalna saradnja promocijom Karpatske konvencije

karpatska konvencija

Još maja 2003 u Kijevu na pan-evropskoj ministarskoj ekološkoj konferenciji, uvažavajući činjenicu da područje Karpata predstavlja jedno od posebnih vrednosti u srcu Evrope, ne samo blaga najvećeg područja netaknutih šuma, bogatstva prirode, lepote pejsaža, a stoga i ekoloških vrednosti, usvojena je od strane svih prisutnih delegacija, pa i naše, Karpatska Konvencija.

Continue reading

Predlog za izradu projekta ruralnog istraživačkog turizma pod nazivom “Putevima starih Sasa” u istočnoj Srbiji na bazi prirodno geološke osobenosti okruženja

ispiranje zlata

Polazeći od toga da Srbija, naročito njen deo koji zapljuskuju talasi Dunava ima izvanrednu prirodu, sa mnoštvom rečica i reka koje u svojim nanosima sadrže i čestice zlata, a imajući u vidu da svi ti potoci i reke teku po lepim i šumovitim brdima i dolinama došli smo na ideju da predložimo projekat pod nazivom “istraživački turizam putevima Sasa”.

Continue reading

Dunavska strategija je jedna od onih tema u kojima moramo obezbediti susret znanja i akcije

Iz govora Božidara Đelića, potpredsednika Vlade, ministra za nauku i tehnološki razvoj i predsednika Radne grupe za saradnju sa Evropskom unijom u Podunavlju – na Naučnoj konferenciji koju je Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ organizovao 6. aprila 2010 … Continue reading

Neovlašćena iskopavanja pokretnih kulturnih dobara

staklena posuda

Rad smešta živu ilegalnu aktivnost trgovine pokretnim kulturnim dobrima u širu istorijsku i geografsku ravan. Kroz davanje prilika u svetu, ali i kroz upoznavanje sa istorijskim prilikama u Braničevskom okrugu, koji je izabran za proučavanje zbog raznovrsnosti faktora koji su uticali na nelegalnu trgovinu arheološkim blagom, moguće je bliže upoznati se sa uzrocima stvaranja nove delatnosti nadri-arheologije na temeljima viševekovnih trgovačkih puteva, blizine granice preko Dunava, jakih društvenih veza sa inostranstvom, ali prevashodno na bogatsvu kulturnih nalazišta kojim obiluje ova regija. Rad prati uključenost lokalnog stanovništva u organizovanom lancu trgovine i razmatra brojne aspekte neformalne ekonomije koji su sa njom u vezi.

Continue reading

Нематеријално културно наслеђе – Могућности и опасности употребе у туристичке сврхе (Апстракт)

UNESCO Конвенција о заштити нематеријалног културног наслеђа донета је 2003. год, а Парламент Р.Србије је ратификовао 5. маја ове године. Нематеријално културно наслеђе укључује усмена предања, извођачке уметности, друштвене обичаје, ритуале и светковине, знања и вештине везане за природну околину, традиционалне занате. У овом случају заштита, насупрот конзервацији материјалних споменика културе, значи обезбеђивање услова за континуелну ре-креацију, развој и адаптацију традиција, али тако да остану релевантне за заједницу којој припадају.

Continue reading