Jadransko-jonska strategija kao indikator makroregionalnog koncepta Evropske unije

Autor: MSc Biljana Savić, Viši stručni saradnik, Glavna banka Republike Srpske, Centralna banka Bosne i Hercegovine. e-mail adresa: savicbiljana333@gmail.com Strategija je inovativni instrument saradnje između zemalja članica EU i ne-članica, teritorija i ljudi Jadransko-jonskog regiona, koja ima i politički cilj … Continue reading

The Strategy for the Adriatic-Ionian Region as an Indicator of the Macroregional Concept of the European Union (Abstract)

Author: MSc Biljana Savić, Independent Researcher, Member of the International Scientific Forum „Danube – River of Cooperation“; Senior Expert Associate in Main Bank of Republika Srpska,  Central Bank of Bosnia and Herzegovina, savicbiljana333@gmail.com Editorial notes: One of the research areas … Continue reading