Finansijske regulative u EU

one euro coin, jedan evro

Aktuelna finansijska kriza ukazala je na značaj osnivanja Bankarske unije na nivou EU, što bi omogućilo adekvatno reagovanje na finansijske probleme preko regionalnog bankarskog nadzora u odnosu na poslovanje banaka u evrozoni. Osnovni rezultati u ovom istraživanju će na sintetičan način pokazati formiranje bankarske unije značajno doprinosi jačanju integracija ekonomija zemalja članica, promociji poverenja u EU i stabilnosti bankarskog sektora ali bez jasnih ciljeva i svrha koje će postići u realnom sektoru EU, a koji treba da obezbedi, pored sigurnijeg, bogatiji život, veću zaposlenost i izlazak iz stagnantnih okvira.

Continue reading