Нематеријално културно наслеђе – Могућности и опасности употребе у туристичке сврхе (Апстракт)

UNESCO Конвенција о заштити нематеријалног културног наслеђа донета је 2003. год, а Парламент Р.Србије је ратификовао 5. маја ове године. Нематеријално културно наслеђе укључује усмена предања, извођачке уметности, друштвене обичаје, ритуале и светковине, знања и вештине везане за природну околину, традиционалне занате. У овом случају заштита, насупрот конзервацији материјалних споменика културе, значи обезбеђивање услова за континуелну ре-креацију, развој и адаптацију традиција, али тако да остану релевантне за заједницу којој припадају.

Continue reading