Neovlašćena iskopavanja pokretnih kulturnih dobara

staklena posuda

Rad smešta živu ilegalnu aktivnost trgovine pokretnim kulturnim dobrima u širu istorijsku i geografsku ravan. Kroz davanje prilika u svetu, ali i kroz upoznavanje sa istorijskim prilikama u Braničevskom okrugu, koji je izabran za proučavanje zbog raznovrsnosti faktora koji su uticali na nelegalnu trgovinu arheološkim blagom, moguće je bliže upoznati se sa uzrocima stvaranja nove delatnosti nadri-arheologije na temeljima viševekovnih trgovačkih puteva, blizine granice preko Dunava, jakih društvenih veza sa inostranstvom, ali prevashodno na bogatsvu kulturnih nalazišta kojim obiluje ova regija. Rad prati uključenost lokalnog stanovništva u organizovanom lancu trgovine i razmatra brojne aspekte neformalne ekonomije koji su sa njom u vezi.

Continue reading