Reke kao granične linije Srbije – Primer reke Timok

Pitanje teritorijalnog razgraničenja, utvrđivanja državne granične linije, kao i odnosi povodom državne granice su uvek aktuelna i akutna pitanja međudržavnih odnosa. Granice na rekama uz to otvaraju dodatna pitanja, uglavnom vezana za prirodnu promenu toka reka. Danas je još otvoreno pitanje određivanja granice na Dunavu između Srbije i Hrvatske. Povodom toga podsećanje na međudržavnu granicu na reci Timok smatramo poučnim.

Continue reading

Regional police cooperation in the changed Balkans (Abstract)

The eleventh priority area in the Danube Strategy which is formulated in January 2012 is the promotion of the security and the fight against cross-border organized crime. Enhanced intensity of the regional police relations is essential in order to combat security threats, but also for the construction a stable region. The Balkans is one of the major importers of “soft” security threats within the EU, as well as the well-known route used by organized criminal groups for various criminal activities. Balkan route is the main route for smuggling heroin into which are the most used waterways and land routes. In the future regional security in the Balkan countries will depend on mutual cooperation between states and governments in fighting organized crime.

Continue reading

Regionalna policijska saradnja na izmenjenom Balkanu (Apstrakt)

Jedanaesta prioritetna oblast u Dunavskoj strategiji koji su formulisani u januaru 2012. godine je promocija bezbednosti i borba protiv prekograničnog organizovanog kriminala. Balkan je jedan od glavnih uvoznika „mekih“ bezbednosnih pretnji u EU, kao i dobro poznata ruta koju koriste organizovane kriminalne grupe za različite kriminalne aktivnosti. Pojačan intenzitet regionalnih policijskih odnosa je neophodan radi suzbijanja bezbednosnih pretnji, ali i izgradnje stabilnog regiona. Policijske službe na Balkanu su se u novim društvenim okolnostima suočavale sa dvostrukim problemom – osloboditi se nasleđa prošlosti s obzirom na represivnu ulogu koju su imale u komunizmu i stvoriti novu, reformisanu policiju sa „demokratskim licem“.

Continue reading