Izdanja

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ objavljuje monografije, zbornike i periodiuku – štampane, elektronske i multimedijalne publikacije – iz oblasti regionalne saradnje, zaštite životne sredine, privrede i kulture u regionu Dunava i šire.

Pogledajte pregled izdanja:

Klikom na korice možete videti opširnije informacije o izdanju.

Informacije i naručivanje na imejl: forumdanube@gmail.com

Monografska izdanja

Informacije i naručivanje na imejl: forumdanube@gmail.com

Zbornici sa konferencija

Informacije i naručivanje na imejl: forumdanube@gmail.com

Periodika

Pored navedenih izdanja MNF „DRS“ objavljuje i periodično glasilo „Danubius“, sa člancima koji sa aspekta društvenih, humanističkih i prirodnih nauka osvetljavaju pitanja i problemime korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u slivu Dunava, kao i o oblicima regionalne saradnje u toj oblasti.

Danubius možete primati besplatno popunjavanjem formulara na dnu ove strane. Ako želite da Vaš članak bude razmotren za objavljivanje u časopisu obratite se na forumdanube@gmail.com

Share