Međunarodne Konferencije

radna_sednica_VIII_konferencije_o_Dunavu_2006Godišnju međunarodnu multi-disciplinarnu konferenciju „Dunav – reka saradnje“ organizujemo od 1989. Svake godine jedna glavna tema konferencije razmatra se sa raznih aspekata. Konferencija, pored plenarnih sesija, uključuje i okrugle stolove i radionice sa specifičnim, uže određenim temama.

Od 1996. svake godine se održava konferencija okruglog stola „Održivo korišćenje prirodnih resursa: vode i šume“ : u početku kao odvojena sesija unutar godišnje konferencije, a od 2000. kao odvojena međunarodna konferencija koja se održava svake godine u maju.

Tokom ove tri decenije, na konferencijama je učestvovalo preko 2000 eksperata, naučnika, kulturnih delatnika i umetnika.

Oduševila me odlična organizacija konferencije o Dunavu. Želim da vam čestitam na uspehu da okupite najzanimljivije eksperte čija razmena ideja će svakako svima biti od koristi.
Vetor Đusti, regionalni predstavnik za Evropu Svetske turističke organizacije

Protekle konferencije po godinama

2019

Beograd, 23.-26. septembar. Jubilarna 30. Konferencija „Dunav – reka saradnje“. Međunarodne naučne konferencije „Dunav – reka saradnje“ održavaju se svake godine od 1989. godine, zasnovane na projektu Dr. Edite Stojić, naučnog savetnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ove godine Međunarodni naučni forum “Dunav – reka saradnje” održao je svoju jubilarnu, 30. međunarodnu naučnu konferenciju. Osnovna tema je bila održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa, čime su istovremeno obeleženi i Dani evropske baštine. Detaljni tok, zaključke i deklaraciju Konferencije, kao i listu učesnika, možete pogledati ovde: Završni dokument 30. konferencije „Dunav – reka saradnje“ (pdf).

Beograd, 23.-24. jun. Tradicionalni okrugli sto Održivo korišćenje prirodnih resursa razmatrao je teme: Značaj održivog korišćenja prirodnih resursa za održivi privredni razvoj; Održivi razvoj turizma i poljoprivrede u skladu sa principima zaštite životne sredine; Ekonomski aspekti održivog razvoja. Pogledajte detaljan Izveštaj i Zaključke Okruglog stola, sa listom učesnika (pdf)

2018

Beograd-Zemun, 24. septembar. Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa – Umetnost očuvanja i deljenja – 29. Konferencija „Dunav – reka saradnje“, uz obeležavanje Svetskog dana reka i Dana Evropske kulturne baštine. Za detaljan izveštaj o radu i zaključcima konferencije pogledajte Završni dokument 29-te Konferencije (pdf)

Beograd, 23.-24. jun. Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa – Umetnost očuvanja i deljenja konferencija okruglog stola, bavio se problemima i mogućnosti održivog korišćenja prirodnih resursa na rekama i obalama Dunavskog regiona, kao i mogućnostima održivog razvoja turizma.  Izveštaj o radu i zaključci Okruglog stola (pdf).

2017

Beograd – Zemun, Grocka, 22.-23. septembar. Voda i kulturna baština – 28. Konferencija Dunav – reka saradnje, uz obeležavanje Svetskog dana reka i Dana Evropske kulturne baštine.

Beograd, 24. juna. Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa konferencija okruglog stola. Izveštaj o radu okruglog stola.

2016

Beograd i Veliko Gradište, 14. – 15. oktobar. Četvrt veka zalaganja za održivi razvoj na Dunavu – Od naučnih i političkih razmatranja do međunarodne projektne saradnje – 27. Konferencija Dunav – reka saradnje.

Beograd, 27. jun. Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa konferencija okruglog stola i obeležavanje Dana Dunava.

2015

Beograd, 27. – 28. septembar. Dunavska strategija Evropske unije u 21. veku – 26. Konferencija MNF „DRS“.

2014

Bačka Palanka, Beograd i Smederevo, 24. – 26. septembar. Dunavska strategija: Od ideje do ostvarenja – 25. Konferencija MNF „DRS“. Izveštaj o radu 25-te konferencije DRS (ćirilica, pdf)

Beograd, 10. – 12. maj. Održivo korišćenje prirodnih resursa konferencija okruglog stola.

2013

Beograd, 24. septembar. Voda i kultura 2013 – 24. Konferencija MNF „DRS“, uz proslavu Dana evropske baštine i Svetskog dana reka.

Beograd, 10. – 11. maj . Međunarodna konferencija okruglog stola Održivo korišćenje prirodnih resursa u svetlu Strategije za sliv Dunava – Projekti za međunarodnu saradnju.

2012

Beograd, septembar 23- 24. Ka ostvarivanju ciljeva Dunavske strategije – uloga organizacija civilnog društva – 23. Konferencija MNF „DRS“.

Beograd, 25. jun. Međunarodna konferencija okruglog stola Održivo korišćenje vodnog resursa u slivu Dunava – Aspekti međunarodne saradnje i obrazovanja.

2011

Beograd, 22. septembar. Zaštita životne sredine u akcionom planu Dunavske strategije – 22. Konferencija MNF „DRS“, uz obeležavanje Međunarodnog dana reka.

Sombor, 11. maj. Održivo korišćenje prirodnih resursa – Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju Strategije EU za Dunavski region – međunarodna konferencija okruglog stola.

2010

Beograd, 21. oktobar. Uloga civilnog društva u promociji potencijala Podunavlja u svetlu izrade Strategije EU za Dunavski region – 21. Konferencija MNF „DRS“.

Bela Crkva, 12. – 13. maj. Održivo korišćenje prirodnih resursa međunarodna konferencija okruglog stola.

Beograd, 6. april. Nacionalna konferencija o Dunavskoj strategiji.

2009

Beograd i Veliko Gradište, 24. – 27. septembar. Strateška uloga Dunava i njegovih pritoka u prekograničnoj i regionalnoj saradnji u srednjem Podunavlju – 20. jubilarna Konferencija MNF „DRS“. Završni dokument: latinica * ћирилица (GoogleDocs)

2008

Beograd, 24. – 25. oktobar. Voda i kultura – Dunav u Međunarodnoj dekadi Voda za život i u Godini interkulturnog dijaloga – 19. Konferencija MNF „DRS“.

2007

Beograd i Viminacium, 17.- 19. septembar. Evropska istorija na obalama Dunava – za održivi ekonomski razvoj Srbije – 18. Konferencija MNF „DRS“.

2006

Beograd, Smederevo, Golubac i Donji Milanovac, 2. – 5. novembar. Dunav – koridor kulture za održivi razvoj turizma – 17. Konferencija MNF „DRS“.

2005

Pančevo, Bela Crkva i Kovin, 30. septembar – 2. oktobar. Programi Evropske unije za stimulisanje održivog razvoja turizma – 16. Konferencija MNF „DRS“.
Sombor, Apatin i Bezdan, 11. maj. Održivo korišćenje prirodnih resursa Podunavlja za turizam konferencija okruglog stola.

2004

Beograd, Novi Sad i Smederevo, 27. – 31. oktobar. Dunav povezuje: Turizam kao osnova regionalne saradnje, dobrosusedstva i održivog razvoja u Podunavlju – 15. Konferencija MNF „DRS“. Izveštaj o radu i zaključci 15. Konferencije Dunav – reka saradnje (pdf)

Novi Beograd, 11. maj. Ova međunarodna konferencija okruglog stola bavila se društvenim, ekonomskim i ekološkim ciljevima vezanim za vode u srednjem Podunavlju.

2003

Beograd, Grocka i Kovin, 13. – 15. novembar. Prekogranična i regionalna saradnja u srednjem Podunavlju – 14. Konferencija MNF „DRS“.

Kovin, 11. maj. Međunarodna konferencija okruglog stola Održivo korišćenje prirodnih resursa u srednjem Podunavlju.

2002

Kladovo, 18. – 20. oktobar. Dunav – Faktor regionalne integracije – 13. Konferencija MNF „DRS“.

2001

Beograd, Grocka i Smederevo, 11. – 14. oktobar. Novi izgledi regionalne saradnje u Podunavlju – Potrebe i mogućnosti uspostavljanja saradnje u svetlu postojećih političkih, ekonomskih i ekoloških faktora – 12. Konferencija MNF „DRS“.

Beograd, 31. januar. Međunarodna konferencija okruglog stola: Destruktivni uticaji na život i resurse u Jugoistočnoj Evropi u poslednjoj deceniji dvadesetog veka.

2000

Beograd, 17. – 19. novembar. Revitalizacija izgleda za životnu sredinu i privredu Dunava i Podunavlja – 11. Konferencija MNF „DRS“.

Pančevo, 12. maj. Međunarodna saradnja za održivo korišćenje prirodnih resursa – međunarodna konferencija okruglog stola.

1999

Zbog bombardovanja nisu postojali uslovi da se organizuje godišnja konferencija.

1998

Beograd, 17. – 20. septembar. Dunav na pragu novog milenijuma – 10. Konferencija MNF „DRS“.

1997

Beograd, 23. – 26. oktobar. Dunav 1997-2000 – Deveta Konferencija MNF „DRS“. Pored drugih predloga, na ovoj konferenciji takođe je odlučeno da se uspostavi prisustvo Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“ na interentu – te je tako vebsajt organizacije ubrzo potom započeo sa radom.

1996

Beograd, Pećinci i Grocka, 26. – 29. septembar. Osma Međunarodna naučna konferencija “Dunav – reka saradnje”.

1995

zvono

„Zvono za Beograd“ sa izložbe River Art

Beograd, Smederevo i Vršac, 28. septembar – 31. oktobar. Sedma Međunarodna naučna konferencija “Dunav – reka saradnje”, uključivala je brojne aktivnosti i događaje, uključujući okrugli sto za temu održivog korišćenja prirodnih resursa, kao i izložbu River Art.

1994

Beograd i Kladovo, 21. – 25. septembar. Šesta Međunarodna naučna konferencija “Dunav – reka saradnje”.

1993

Subotica, 7. – 8. oktobar. Peta Međunarodna naučna konferencija “Dunav – reka saradnje”.

1992

Beograd, 17. – 20. septembar. Četvrta Međunarodna naučna konferencija “Dunav – reka saradnje”.

1991

Beograd, 20. – 21. septembar. Treća Međunarodna naučna konferencija “Dunav – reka saradnje”.

1990

Beograd, 22. septembar. Druga Međunarodna naučna konferencija “Dunav – reka saradnje”.

1989

Beograd, Novi Sad i Ðerdap, 28. septembar – 2. oktobar. Prva Međunarodna naučna konferencija “Dunav – reka saradnje” – početak celog projekta Dunav reka saradnje.

Save

Save

Save

Save

Save

Share