Valorizacija žetvenih ostataka sa značajnim pozitivnim efektima na životnu sredinu

Ovaj rad je proistekao iz iskustva u praktične valorizacije žetvenih ostataka u kvalitetne nove ekološke proizvode. Razvojem tehnološkog postupka briketiranja i peletiranja od biomase dobijaju se proizvodi za energetske svrhe, hrana za životinje i organsko đubrivo. U tabelama su pokazani parametri emisije gasova i sadržaja organskih i mineralnih materija, a na slikama je prikazan i postupak peletiranja biomase.

Continue reading