Kontakt

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ (MNF „DRS“) je interdisciplinarno udruženje stručnjaka i istraživača posvećenih unapređenju međunarodne saradnje u oblasti održivog razvoja i održivog korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u Podunavlju, sa posebnim naglaskom na saradnju zemalja u tranziciji.

Za informacije u vezi članstva u Udruženju, naučnih konferencija, publikacija, kao i drugih aktivnosti, molimo obratite se na:

forumdanube@yahoo.com ili forumdanube@gmail.com

ili telefonom na: +381 11 2457042

Na ove kontakte očekujemo i Vaše predloge za saradnju.

***

Ako želite da besplatno primate u elektronskom formatu Danuius – Časopis za regionalnu saradnju (ISSN: 2217-4826), zatražite Vaš primerak putem formulara za prijavu.

***

Novosti iz oblasti regionalne saradnje, održivog korišćenja prirodnih resursa i sličnih tema, uključujući ne samo aktivnosti MNF „DRS“ već i naših partnera, kao i objave konkursa delimo s Vama na našoj Facebook strani.

Share