Novosti

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je nevladina, neprofitna organizacija koja preko 25 godina radi na unapređenju svih vidova regionalne saradnje u Podunavlju, sa posebnim naglaskom na saradnju zemalja u tranziciji.

Aktuelno

Izveštaj o radu međunarodnog okruglog stola Umetnost očuvanja i deljenja

Međunarodni okrugli sto Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa – Umetnost očuvanja i deljenja održan je od 23. do 24. juna 2018. u Beogradu. Izlaganja i diskusije su bile u okviru sledećih tema:

  • Problemi i mogućnosti održivog korišćenja prirodnih resursa na rekama i obalama Dunavskog regiona: stanje na našim rekama i mogućnosti rešavanja problema, pozitivni primeri koji bi mogli da se slede u rešavanju problema, i projektni predlozi.
  • Održivi razvoj turizma: kulturno-istorijsko bogatstvo i njegovo održivo korišćenje za razvoj turizma, dosadašnje projektne aktivnosti i međunarodni i nacionalni projektni-predlozi.

Uspeh konferencije se ogleda u međusobnoj podeli znanja i u promociji uspešnih projekata i izvrsnih projektnih ideja i predloga za unapređenje korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa, kao i u uspostavljanju kontakata za projektnu saradnju.

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ (MNF“DRS“) će aktivno pratiti nastavak dogovaranja saradnje vezane za prezentirane projekte na ovom skupu, a na svojoj 29. jesenjoj konferenciji, 23-24. septembra ove godine dati prostor za nosioce projekata da izlože rezultate, kao i dalje potrebe za
ostvarivanje njihovih projektnih ideja.

Za detaljnom tok konferencije, sa ukratko sažetim temama izlaganja panelista, preuzmite Izveštaj o radu i zaključci Okruglog stola (pdf).

TV reportaža o konferenciji

Ujedno Vas srdačno pozivamo da učestvujete u radu naše 29. godišnje međunarodne konferencije

Najava konferencije Dunav reka saradnje

Informacije i prijave za učešće na: forumdanube@gmail.com


O ranijim konferencijama


Izdanja

Pogledajte sva Izdanja MNF „DRS“.

Share