Novosti

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je nevladina, neprofitna organizacija koja preko 25 godina radi na unapređenju svih vidova regionalne saradnje u Podunavlju, sa posebnim naglaskom na saradnju zemalja u tranziciji.

Aktuelno

Poziv za učešće na međunarodnoj konferenciji o razvoju turizma Beograda

Srdačno Vas pozivamo da učestvujete u radu međunarodne konferencije Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa – Umetnost očuvanja i deljenja koja će se održati od 23. do 24. juna 2018. u Beogradu. Za detaljne informacije pogledajte Nacrt programa (pdf, ažurirano 16 maj 2018).

Prijave za učešće na: forumdanube@gmail.com


Prethodna konferencija

Arhiva novosti


Izdanja

Pogledajte sva Izdanja MNF „DRS“.

Share