Novosti

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je nevladina, neprofitna organizacija koja tri decenije radi na unapređenju svih vidova regionalne saradnje u Podunavlju, sa posebnim naglaskom na saradnju zemalja u tranziciji.

Aktuelno

Poziv za podnošenje radova za tematski zbornik: SOCIO-EKONOMSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI ODRŽIVOG RAZVOJA U ČETVRTOJ INDUSTRIJSKOJ REVOLUCIJI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I SREDNJEG PODUNAVLJA

U skladu sa završnim dokumentom jubilarne 30. Međunarodne naučne konferencije održane u septembru prošle godine, Međunarodni naučni forum “Dunav – reka saradnje” će ove godine objaviti TEMATSKI ZBORNIK pod naslovom SOCIO-EKONOMSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI ODRŽIVOG RAZVOJA U ČETVRTOJ INDUSTRIJSKOJ REVOLUCIJI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I SREDNJEG PODUNAVLJA.

Urednici:
Dr Edita STOJIĆ KARANOVIĆ, predsednik Međunarodnog naučnog foruma “Dunav – reka saradnje”,
Prof. dr Kristijan RISTIĆ, predsednik Programskog saveta Međunarodnog naučnog foruma “Dunav – reka saradnje”, i
Zoran GAVRILOVIĆ, koordinator istraživačke oblasti ekologije i vodoprivrede.

Ako ste zainteresovani da rezultate svog istraživanja objavite u vidu članka u ovom tematskom zborniku, za detaljne informacije molimo pogledajte pozivno pismo za Tematski Zbornik 2020 (pdf)


Jubilarna 30. Konferencija „Dunav – reka saradnje“

Međunarodne naučne konferencije „Dunav – reka saradnje“ održavaju se svake godine od 1989. godine, zasnovane na projektu Dr. Edite Stojić, naučnog savetnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ove godine Međunarodni naučni forum “Dunav – reka saradnje” održao je svoju jubilarnu, 30. međunarodnu naučnu konferenciju. Osnovna tema je bila održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa, čime su istovremeno obeleženi i Dani evropske baštine.

Su-organizatori Konferencije su Institut za međunarodnu politiku i privredu, Mađarski kulturni centar u Beogradu (Collegium Hungaricum), JP „Beogradska tvrđava“ i fondacija Tiszta Formák.

Prvi dan konferencije održan je u Mađarskom kulturnom centru sa izlaganjima na teme unutrašnjih plovnih puteva, turizma i kulture. Nakon radnog dela, učesnici su sa licenciranim vodičem obišli Beogradsku tvrđavu.

Drugi dan konferencije, održan u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, započet je kratkom retrospektivom začetka i tri decenije rada konferencija „Dunav – reka saradnje“. Nakon toga data su izlaganje u dve uzastopne sesije: Politički i ekonomski aspekti Podunavlja; Ekološki, pravni, sanitarni i tehnološki aspekti Podunavlja. Na kraju je usledila finalna debata i predlog Završnog dokumenta.

Treći i četvrti dan konferencije sadržali su fakultativne programe iz oblasti kulture i turizma, i unutrašnjih plovnih puteva.

Detaljni tok, zaključke i deklaraciju Konferencije, kao i listu učesnika, možete pogledati ovde: Završni dokument 30. konferencije „Dunav – reka saradnje“ (pdf).

Međunarodni okrugli sto u junu 2019.

Tradicionalni okrugli sto Održivo korišćenje prirodnih resursa održan je u Beogradu 23. i 24. juna 2019, u tri panela:

  1. Značaj održivog korišćenja prirodnih resursa za održivi privredni razvoj
  2. Održivi razvoj turizma i poljoprivrede u skladu sa principima zaštite životne sredine
  3. Ekonomski aspekti održivog razvoja

Konferencija je imala ukupno 22 učesnika, od kojih iz Srbije 10, a iz 5 stranih zemalja ukupno 12 učesnika, čime se ova konferencija okruglog stola kvalifikuje kao međunarodni naučni skup.

Pogledajte detaljan Izveštaj i Zaključke Okruglog stola, sa listom učesnika (pdf)

Konferencije u 2018.

Izveštaj  o radu 29. međunarodne konferencije „Dunav – reka saradnje“

Najava konferencije Dunav reka saradnje Ovogodišnja, 29. po redu, Međunarodna naučna konferencija „Dunav – reka saradnje“ održana je 24. septembra 2018. godine,  u velikoj sali Kancelarije za mlade u Zemunu.

Konferencija je ovog puta bila posvećena značaju prirodnih i kulturno-istorijskih resursa za razvoj i regionalnu saradnju. Uvodna predavanja dali su prof. dr Bojan Dimitrijević (Vreme kao resurs održivog privrednog razvoja), prof. dr Milan Dimkić (Održivo korišćenje i očuvanje vodnog resursa) i prof. dr Snežana Štetić (Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa i turizam).

U nastavku konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja, ostvareni projekti, projektni predlozi i projektne ideje u oblasti održivog korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa. Za detaljan izveštaj o radu i zaključcima konferencije pogledajte Završni dokument 29-te Konferencije (pdf)

Izveštaj o radu međunarodnog okruglog stola Umetnost očuvanja i deljenja

Međunarodni okrugli sto Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa – Umetnost očuvanja i deljenja održan je od 23. do 24. juna 2018. u Beogradu. Izlaganja i diskusije su bile u okviru sledećih tema:

  • Problemi i mogućnosti održivog korišćenja prirodnih resursa na rekama i obalama Dunavskog regiona: stanje na našim rekama i mogućnosti rešavanja problema, pozitivni primeri koji bi mogli da se slede u rešavanju problema, i projektni predlozi.
  • Održivi razvoj turizma: kulturno-istorijsko bogatstvo i njegovo održivo korišćenje za razvoj turizma, dosadašnje projektne aktivnosti i međunarodni i nacionalni projektni-predlozi.

Uspeh konferencije se ogleda u međusobnoj podeli znanja i u promociji uspešnih projekata i izvrsnih projektnih ideja i predloga za unapređenje korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa, kao i u uspostavljanju kontakata za projektnu saradnju.

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ (MNF“DRS“) će aktivno pratiti nastavak dogovaranja saradnje vezane za prezentirane projekte na ovom skupu, a na svojoj 29. jesenjoj konferenciji, 24. septembra ove godine dati prostor za nosioce projekata da izlože rezultate, kao i dalje potrebe za ostvarivanje njihovih projektnih ideja.

Za detaljnom tok konferencije, sa ukratko sažetim temama izlaganja panelista, preuzmite Izveštaj o radu i zaključci Okruglog stola (pdf).

TV reportaža o konferenciji

O ranijim konferencijama


Izdanja

Pogledajte sva Izdanja MNF „DRS“.

Share