Novosti

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je nevladina, neprofitna organizacija koja preko 25 godina radi na unapređenju svih vidova regionalne saradnje u Podunavlju, sa posebnim naglaskom na saradnju zemalja u tranziciji.

Aktuelno

Izveštaj o radu Okruglog stola 27. juna 2016

U Beogradu je 27. juna 2016 održan naš tredicionalni okrugli sto „ODRŽIVO KORIŠĆENjE PRIRODNIH I KULTURNO-ISTORIJSKIH RESURSA“ Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ (MNF”DRS”) ove godine je povezao svoj tradicionalni Okrugli sto sa obeležavanjem Međunarodnog Dana Dunava, i obeležavanja … Čitajte dalje

Arhiva novosti

Izdanja

Specijalna ponuda – set knjiga o regionalnoj saradnji u Podunavlju

set-knjiga-podunavska-saradnja