Novosti

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je nevladina, neprofitna organizacija koja tri decenije radi na unapređenju svih vidova regionalne saradnje u Podunavlju, sa posebnim naglaskom na saradnju zemalja u tranziciji.

Aktuelno

Objavljen tematski međunarodni zbornik: Socioeconomic and Environmental Aspects of Sustainable Development during the Fourth Industrial Revolution

Socioeconomic and Environmental Aspects of Sustainable Development during the 4th Industrial Revolution U skladu sa završnim dokumentom jubilarne 30. Međunarodne naučne konferencije održane u septembru prošle godine, Međunarodni naučni forum “Dunav – reka saradnje” je ove godine objavio međunarodni tematski zbornik, na engleskom jeziku, pod naslovom Socioeconomic and Environmental Aspects of Sustainable Development during the Fourth Industrial Revolution (Socio-ekonomski i ekološki aspekti održivog razvoja u četvrtoj industrijskoj revoluciji u zemljama Zapadnog Balkana i Srednjeg Podunavlja).

Ovaj multidisciplinarni, međunarodni zbornik razmatra neka od kompleksnih pitanja s kojima se suočavamo u četvrtoj industrijskoj revoluciji kroz naučne radove iz raznih oblasti čiji su autori 22 istraživača iz 7 zemalja. Opširnije o zborniku (na engleskom jeziku).


Đerdap stavljen na listu UNESCO Global Geoparks

Područje Đerdapa je, odlukom Izvršnog saveta Uneska – Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – od 10. jula 2020. upisan na listu UNESCO Global Geoparks i proglašen prvim geoparkom u Srbiji. Geopark Đerdap se prostire na površini od 1330 kilometara kvadratnih i obuhvata područje Đerdapske klisure i njenog zaleđa – delova planinskih masiva Kučaj i Miroč, a najlepši deo je sam Dunav koji u tom delu izgleda kao more.

Tragom ovog značajnog događaja za našu zemlju, ali i region, gost jutarnjeg programa RTS-a bila je Dr Edita Stojić Karanović, predsednik MNF „DRS“, naučni savetnik i bivša direktorka Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koja je svoje naučno angažovanje posvetila izučavanju Dunavskog basena.


Jubilarna 30. Konferencija „Dunav – reka saradnje“

Međunarodne naučne konferencije „Dunav – reka saradnje“ održavaju se svake godine od 1989. godine, zasnovane na projektu Dr. Edite Stojić, naučnog savetnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ove godine Međunarodni naučni forum “Dunav – reka saradnje” održao je svoju jubilarnu, 30. međunarodnu naučnu konferenciju. Osnovna tema je bila održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa, čime su istovremeno obeleženi i Dani evropske baštine.

Su-organizatori Konferencije su Institut za međunarodnu politiku i privredu, Mađarski kulturni centar u Beogradu (Collegium Hungaricum), JP „Beogradska tvrđava“ i fondacija Tiszta Formák.

Prvi dan konferencije održan je u Mađarskom kulturnom centru sa izlaganjima na teme unutrašnjih plovnih puteva, turizma i kulture. Nakon radnog dela, učesnici su sa licenciranim vodičem obišli Beogradsku tvrđavu.

Drugi dan konferencije, održan u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, započet je kratkom retrospektivom začetka i tri decenije rada konferencija „Dunav – reka saradnje“. Nakon toga data su izlaganje u dve uzastopne sesije: Politički i ekonomski aspekti Podunavlja; Ekološki, pravni, sanitarni i tehnološki aspekti Podunavlja. Na kraju je usledila finalna debata i predlog Završnog dokumenta.

Treći i četvrti dan konferencije sadržali su fakultativne programe iz oblasti kulture i turizma, i unutrašnjih plovnih puteva.

Detaljni tok, zaključke i deklaraciju Konferencije, kao i listu učesnika, možete pogledati ovde: Završni dokument 30. konferencije „Dunav – reka saradnje“ (pdf).

O ranijim konferencijama


Izdanja

Pogledajte sva Izdanja MNF „DRS“.

Share