Novosti

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je nevladina, neprofitna organizacija koja preko 25 godina radi na unapređenju svih vidova regionalne saradnje u Podunavlju, sa posebnim naglaskom na saradnju zemalja u tranziciji.

Aktuelno

Arhiva novosti

Izdanja

Specijalna ponuda – set knjiga o regionalnoj saradnji u Podunavlju

set-knjiga-podunavska-saradnja

Save

Share