Novosti

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je nevladina, neprofitna organizacija koja preko 25 godina radi na unapređenju svih vidova regionalne saradnje u Podunavlju, sa posebnim naglaskom na saradnju zemalja u tranziciji.

Aktuelno

Poziv za učešće u 29. međunarodnoj konferenciji „Dunav – reka saradnje“

Najava konferencije Dunav reka saradnje Srdačno Vas pozivamo da učestvujeteu radu naše 29. godišnje međunarodne konferencije, koja će se održati 24. septembra 2018. godine u velikoj sali Kancelarije za mlade u Zemunu.

Konferencija će i ovog puta biti posvećena važnosti prirodnih i kulturno-istorijskih resursa za razvoj i regionalnu saradnju.

Ukoliko želite da izlažete rad na konferenciji i/ili dobijete sertifikat o učešću, molimo popunite registraciju za učešće.

Izveštaj o radu međunarodnog okruglog stola Umetnost očuvanja i deljenja

Međunarodni okrugli sto Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa – Umetnost očuvanja i deljenja održan je od 23. do 24. juna 2018. u Beogradu. Izlaganja i diskusije su bile u okviru sledećih tema:

  • Problemi i mogućnosti održivog korišćenja prirodnih resursa na rekama i obalama Dunavskog regiona: stanje na našim rekama i mogućnosti rešavanja problema, pozitivni primeri koji bi mogli da se slede u rešavanju problema, i projektni predlozi.
  • Održivi razvoj turizma: kulturno-istorijsko bogatstvo i njegovo održivo korišćenje za razvoj turizma, dosadašnje projektne aktivnosti i međunarodni i nacionalni projektni-predlozi.

Uspeh konferencije se ogleda u međusobnoj podeli znanja i u promociji uspešnih projekata i izvrsnih projektnih ideja i predloga za unapređenje korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa, kao i u uspostavljanju kontakata za projektnu saradnju.

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ (MNF“DRS“) će aktivno pratiti nastavak dogovaranja saradnje vezane za prezentirane projekte na ovom skupu, a na svojoj 29. jesenjoj konferenciji, 24. septembra ove godine dati prostor za nosioce projekata da izlože rezultate, kao i dalje potrebe za ostvarivanje njihovih projektnih ideja.

Za detaljnom tok konferencije, sa ukratko sažetim temama izlaganja panelista, preuzmite Izveštaj o radu i zaključci Okruglog stola (pdf).

TV reportaža o konferenciji

O ranijim konferencijama


Izdanja

Pogledajte sva Izdanja MNF „DRS“.

Share