In memoriam: Mihailo Sretenović

Sa velikom tugom i žalošću objavljujemo vest da je naš cenjeni i voljeni doajen i nekadašnji predsednik Programskog saveta Međunarodnog naučnog foruma “Dunav – reka saradnje“, Mihailo Sretenović, dipl.inž. hidrogradnje, preminuo 14. oktobra 2022.godine. U znak sećanja objavljujemo nekoliko dokumenata o njemu i njegovom dragocenom doprinosu – ne samo radu našeg udruženja, već i izgradnji i napretku hidroelektrane Đerdap.

Mihailo (Konstantin) Sretenović

Diplomirani građevinski inženjer hidrotehničkog smera.
Rođen 06.08.1939. godine u Beogradu.

Osnovnu školu završio je u Beogradu u školi „Sveti Sava“, a gimnaziju u XIV Beogradskoj gde je položio veliku maturu. Građevinski fakultet – hidrotehnički smer završio u Beogradu 1965. godine.

U periodu 1966-1968. godine sa prekidima radio u ukupnom trajanju od 1,5 godine u Francuskoj, u Parizu, kojom prilikom je usavršio francuski jezik na „Alijansi“.

Po završetku studija radio je u Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ (diplomski rad je takođe urađen u ovom Institutu) kao spoljni saradnik, a od 1968. godine radi u HE „Đerdap“, Sektor za zaštitu priobalja, na vodoprivrednim objektima, hidroenergetskim objektima, regulacionim hidrotehničkim građevinama i drugim radovima.

U toku svog dugogodišnjeg staža radio je na sledećim poslovima:

 • Rukovodilac studijsko – istražnih radova posebnog odeljenja za investitore, usmerenog na definisanje vodoprivrednih uslova za zaštitu, uređenje i projektovanje 150.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u zoni reka Dunava, Save, Tise, Velike Morave;
 • Šef odeljenja održavanja građevinskih objekata glavnog objekta HEPS „Đerdap I“ – J.P. „Đerdap“;
 • Nadzorni inženjer na izgradnji drenažnih sistema, drenažnih bunara, crpnih stanica, nasipa, cevnih drenaža;
 • Šef odeljenja u Sektoru za investicije i razvoj;
 • Pomoćnik direktora Sektora za investicije i razvoj;
 • Direktor Sektora za investicije, razvoj i eksploataciju priobalja J.P. „Đerdap“;
 • Glavni inženjer za građevinske radove;

U toku svog rada učestvovao je i na sledećim poslovima:

 1. Izrada Idejnog projekta reverzibilne Hidroelektrane Đerdap 3
 2. Konsultant na izradi Idejnog projekta i investicionog programa Hidroenergetskog i plovidbenog i vodoprivrednog sistema Velike Morave (7 elektrana, 7 prevodnica, 157 km. plovnog puta).
 3. Konsultant na izradi Glavnog projekta zaštite industrijske zone Kovin u Kovinu – nasipi i drenaža i Glavnog projekta nasipa na velikogradištanskom ostrvu sa pregradnim branama Zatonje i Veliko Gradište.
 4. Autor referata na stručnim kongresima i simpozijumima u vezi:
  • vodoprivrednog i hidroenergetskog iskorišćenja vodotokova, plovni putevi;
  • uticaj uspora hidrotokova na životnu sredinu;
  • upravljanje zaštitom životne sredine, primena i uvođenje domaćih i inostranih standarda i preporuka međunarodnih instituta i komiteta;
  • iskustva u projektovanju, izgradnji i eksploataciji melioracionih sistema;
  • morfološke promene u jezerima hidroelektrana;
  • programi osmatranja, merenja i analize uticaja izgradnje hidroelektrana na životnu sredinu;
  • hidrogeološki uslovi akumulacije HE Đerdap.
 5. Program uređenja osnovnog nautičkog puta podunavljem kroz Srbiju, Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“.
 6. Projekt Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“ „Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena“.

Kao Predsednik Programskog saveta Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“ (MNF „DRS“) od 2002 do 2016 godine, daje svoj dragocen doprinos u planiranju programa svih konferencija, kao i programa izdavačke delatnosti ove organizacije.

Aktivnost u MNF „DRS“ započeo je septembra 2002. godine kao član Organizacionog odbora 13. Međunarodne konferencije „Dunav – reka saradnje“, koja je pod nazivom „Dunav – faktor regionalne integracije“ održana 18.-20. oktobra te godine u Kladovu.

Gospodin Sretenović je bio tada, bez preterivanja, najdragoceniji član i idejni oslonac Organizacionog odbora. Pošto je uspeh te, trineaste konferencije postignut u veoma velikoj meri zahvaljujući upravo njemu, njegovom usmeravanju organizacije skupa, zamolili smo ga da prihvati da bude na čelu Programskog saveta Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“
seća se na početak ove saradnje dr Edita Stojić Karanović, predsednik-osnivač MNF „DRS“.

***

Na kraju evo i jednog zanimljivog novinskog članka o Mišku Sretenoviću koji možete pročitati ovde: Mihailo Sretenović više od četiri Decenije u EPS-u – Svedok istorijata priobalja (pdf 2.8 MB)

***

Share