Регионална сарадња у Подунављу и стратегија Србије

Аутор: Мр Драгана Петковић Гајић

Издато: Београд 2008
ISBN: 978-86-82825-11-1
бр. стр. 237
мек повез

Током последње две деценије десиле су се значајне промене у Подунављу. Промењени односи снага и појава старих-нових глобалних и регионалних фактора утицали су на прибрежне земље да редефинишу своје стратегије. Поред свеукупног стратешког значаја Дунава као привредног, саобраћајног и водног ресурса, на важност брзог прегруписавања и на потребу вишестране регионалне сарадње указује истовремено неколико фактора, и то:

  • проглашење Дунава за пан-европски коридор VII,
  • проширење обима и садржине регионалне сарадње,
  • преузимање од стране ЕУ значајних регионалних иницијатива.

Истраживање презентирано у овој књизи усмерено је на проширивање сазнања о сарадњи у Подунављу и, у том оквиру, положај и стратегију Србије. Анализирани су бројни документи, саопштења и изјаве званичника држава и регија, као и студије и научни радови домаћих и страних аутора о мултилатералним иницијативама и регионализму у Подунављу и Југоисточној Европи.

Драгана Петковић Гајић је завршила Факултет политичких наука у Београду и постдипломске студије из области међународних односа. Запослена је у Савезу самосталних синдиката Србије на пословима међународне сарадње.

 

Share

Zatvoreno za komentare.