Dunav na pragu novog milenijuma

U Beogradu od 17. do 20. septembra 1998. godine proslavljalimo smo jednu deceniju projekta „Dunav – reka saradnje“, na na Desetoj Međunarodnoj konferenciji održanoj pod naslovom Dunav na pragu novog milenijuma. Učesnici iz Rumunije, Mađarske i FR Jugoslavije složili su se oko početka projekta saradnje u donjem Podunavlju među ekspertima i naučnicima ovih zemalja. Instituti iz ove tri zemlje planirali su da započnu rad na projektu tokom 1999, a učesnici iz drugih zemalja bi mogli da se uključe u rad.

U okviru Konferencije održan je okrugli sto „Održivo korišćenje prirodnih resursa: vode i šume“, sa uvodnim izlaganjima predsednika Međunarodne asociajcije za istraživanje na Dunavu i istraživačima Instituta „Jaroslav Černi“.

U radu Konferencije učestvovao je 61 učesnik, izneto je 11 uvodnih izlaganja, koja su sva objavljena u časopisu Danubius 1-2/1998. Učesnici su usvojili Deklaraciju Konferencije. Konferencija je ogranizovana zahvaljujući naporima članova MNF „DRS“ koji su volonterski obavili sve organizacione poslove. Takođe se zahvaljujemo svim institucijama, organizacijama i pojedincima koji su dali kako moralnu tako i materijalnu podršku.

Share