Ka ostvarivanju ciljeva Dunavske strategije – uloga organizacija civilnog društva

Program 23. Konferencije Dunav – reka saradnje

Nedelja, 23. septembar

17.00 – 18.00 OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA REKA U BEOGRADU ŠETNJOM UZ DUNAV OD SPORTSKOG CENTRA „25 MAJ“

Ponedeljak, 24. septembar

Mesto održavanja

Institut za međunarodnu politiku i privredu
Makedonska 25, prvi sprat

10.00 -10.40 SVEČANO OTVARANJE RADA KONFERENCIJE

Dr Duško Dimitrijević, Direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu

Dr Snežana Filipović, opunomoćeni ministar, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

Dr Edita Stojić Karanović, Predsednica Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“

10.40 – 11.20 Konferencija za štampu

11.20 – 14:30 RADNA SEDNICA U PLENUMU

Predstavljanje ciljeva i instrumenata Dunavske Strategije (DS)
Sanja Knežević, Koordinatorka Dunavske strategije u Kancelariji za evropske integracije

Prvi stub DS: POVEZIVANЈE DUNAVSKOG REGIONA

Unapređivanje mobilnosti i multi-modalnosti (Prioritetna oblast 1)

Žaneta Ostojić Barjaktarević, Direktorka PLOVPUT-a
„Planiranje hidrotehničkih radova na kritičnim sektorima na Dunavu – učešće NGO i civilnog sektora u procesu planiranja”.

Prof. dr Zoran Radmilović, Saobraćajni fakultet Beogradskog Univerziteta
„Skica vodnog transporta i saobraćaja na Dunavu“

Pitanja i odgovori

Podsticanje održive energije (Prioritetna oblast 2)

Prof. dr Dragan Kostić

Dr Zoran Novaković, EPS Pitanja i odgovori

Promovisanje kulture, turizma i kontakata među ljudima (Prioritetna oblast 3)– rasprava u radnoj grupi

Drugi stub DS: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U DUNAVSKOM REGIONU

Obnavljanje i održavanje kvaliteta voda (Prioritetna oblast 4)

Dragana Milovanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcija za vode, član Steering grupe PA 4

Mr Mirjana Jočić, Međunarodni centar za lokalni i regionalni razvoj (ICLRD)
Istraživanje voda i vodnih tokova kao medijuma razvoja i saradnje

Pitanja i odgovori

Upravljanje ekološkim rizicima(Prioritetna oblast 5)

Akademik Mato Zubac, Đorđe Milutinović i Miroslav Krstonošić
„Čišćenje i reciklaža kanala DTD – Čišćenje Čist Profit“

Pitanja i odgovori

Očuvanje biodiverziteta, pejzaža i kvaliteta vazduha i zemljišta (Prioritetna oblast 6)

Zaharije Trnavčević, Predsednik Nacionalnog Agrarnog saveta Republike Srbije: Očuvanje biodiverziteta, pejzaža i kvaliteta vazduha i zemljišta sa stanovišta poljoprivrede

Nataša Kuburović: „Zeleni grad – Beograd kao održivi grad budućnosti“

Aleksandar Milošević, “Uredi, sakupi, recikliraj i uštedi”

Pitanja i odgovori

Treći stub DS: IZGRADNЈA PROSPERITETA U DUNAVSKOM REGIONU

Razvoj društva kroz istraživanje, obrazovanje i informacione tehnologije
(
Prioritetna oblast 7)

Kijevčanin Luka: „Kulturno-obrazovni centar na reci Zlatno srce“

Pitanja i odgovori

Podrška konkurentnosti preduzeća (Prioritetna oblast 8) – rasprava u radnoj grupi

Ulaganje u u ljude i veštine (Prioritetna oblast 9) – rasprava u radnoj grupi

Četvrti stub DS: JAČANЈE DUNAVSKOG REGIONA

Unapređivanje institucionalnih kapaciteta i saradnje (Prioritetna oblast 10)

Dr Snežana Filipović, Član Steering grupe Prioritetne oblasti 10.

Pitanja i odgovori

Zajednički rad na promociji bezbednosti i u borbi protiv organizovanog kriminala (Prioritetna oblast 11)

Saša Đorđević, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Pitanja i odgovori

14.30 – 15.30 Koktel –poster prezentacije – predstavljanje NVO projekata

15.30 – 16.30 Rad u grupama

1. grupa: Prioritetne oblasti 1, 2 i 3
2. grupa: Prioritetne oblasti 4, 5 i 6
3. grupa: 7, 8, 9, 10 i 11

16.30 – 17.00 Završna plenarna sednica

Predstavljanje rezultata rasprave u grupama i sumiranje rezultata Konferencije, predlozi za deklaraciju

17.00 – 17.30 Zatvaranje konferencije: usvajanje deklaracije

Share