Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju Strategije EU za Dunavski region

Izveštaj o radu konferencije okruglog stola 11. maja 2011. u Somboru

Tradicionalni majski okrugli sto „Održivo korišćenje prirodnih resursa u Podunavlju“ održava se svakog 11. maja u znak sećanja na Vasilija Karanovića, dipl. inž. šumarstva, inicijatora konferencija o održivom korišćenju prirodnih resursa u Srbiji.

Ovogodišnja konferencija okruglog stola održana je u Somboru, pod naslovom Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju Strategije EU za Dunavski region i posvećen je regionalnom umrežavanju organizacija civilnog društva (OCD) i saradnji državnog i civilnog sektora u obezbeđivanju održivog razvoja, s posebnim osvrtom na Vojvodinu i Zapadnobački okrug. U Svečanoj sali Skupštine opštine Sombor u radu konferencije je učestvovalo 39 predstavnika organizacija civilnog sektora, predstavnika lokalnih organa vlasti, stručnih i poslovnih organizacija, istraživača i pronalazača.

Konferenciju je u svojstvu domaćina otvorio Zoran Miler, podpredsednik Skupštine Grada Sombora, prigodnim govorom o odlikama, interesima i planovima za održivi razvoj grada i opštine Sombor. U ime Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije skup je pozdravila dr Snežana Filipović, opunomoćeni ministar i član međuresorske Radne grupe Vlade Republike Srbije za Dunavsku strategiju. Skupu se obratio i gospodin Ištvan Silvaši (István Szilvássy), inicijator formiranja DANUBE NET for NGOs, predsednik Udruženja prostornih planera i arhitekata Mađarske kratkim predavanjem na temu „Implementacija mreže organizacija civilnog sektora Dunavskog regiona u toku Mađarskog predsedavanja EU“. A u ime Evropskog centra za mir i razvoj skup je pozdravio profesor dr Ljubiša Adamović. Konferencija je tekla pod rukovodstvom dr Edite Stojić- Karanović, predsednice Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“ i Dubravke Mesaroš, predsednice udruženja „Dunavska Perspektiva“ iz Sombora.

Prva radna sednica pod naslovom Saradnja državnog i civilnog sektora za održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa bila je posvećena prezentaciji projekata. Najpre je gospodin Mihael Plac, šef otseka za lokalni ekonomski razvoj govorio je o najznačajnijim projektima opštine Sombor, a zatim je o značaju otvaranja prevodnice na Dunavu kod Bezdana govorio gospodin Ferenc Varga, predsednik Mesne zajednice Bezdan. Ispred autorskog tima udrženja „Saltus“, u sastavu Nikola Velenderić, Saša Vrtunić i Milica Stojanović, projekt korišćenja sunčeve energije za svuda dostupnu internet mrežu, pod nazivom „Solarni intranet“ prezentirao je Nikola Velenderić.

O svom projektu i o značaju i mogućnostima koje pruža merenje jonizacije vazduha i koncentracije radona na obalama Dunava govorio je dr Predrag Kolarž, sa Instituta za fiziku iz Beograda. A o primeni najsavremenijih postupaka u zemljoradnji, kao predstavnik Zadružnog saveza Srbije govorio je Dragoslav Đorđević. Prvu radnu sednicu zaključila je dr Edita Stojić-Karanović, prezentacijom pod naslovom Dunavska Strategija i perspektive održivog razvoja i klimatskih promena. U ovoj prezentaciji, je na osnovu rezultata istraživanja koja je Međunarodni naučni foruma „Dunav – reka saradnje“ sproveo u periodu 15.mart 2010 – 15. mart 2011. pod nazivom „Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena“, dat predlog da se i u opštini Sombor i Zapadnobačkom okrugu otvori mogućnost za izradu sličnog projekta. Po dva postera sa nazivom projekta i prigodnim sloganima uručena su svakom učesniku ovog skupa.

Osim navedenih usmenih prezentacija, u obliku konferencijog materijala iscrpno (na 10 strana) prezentirani su rezultati istraživanja pod naslovom „Ambijent u kojem deluju organizacije civilnog društva na teritoriji Zapadnobačkog okruga – Rezultati istraživanja u opštinama Sombor, Apatin, Kula i Odžaci“ zajedničkog istraživačko- autorskog tima MNF „DRS“ i „Dunavske Perspektive“ u sastavu Edita Stojić-Karanović, Dubravka Mesaroš i Enisa Imamović. Takođe u okviru konferencijskog materijala, zahvaljujući direktorki Nataši Turkić prezentirani su programi Turističke Organizacije Grada Sombora.

U okviru rasprave po temama prve radne sednice gospodin Šandor Gec (Götz Sándor) iz Budimpešte predložio je saradnju srpskih i mađarskih organizacija na revitalizaciji i/ili novom uspostavljanju gradskog i međugradskog vodnog putničkog saobraćaja u gradovima koji se nalaze na obalama reka. Predlog za saradnju srpskih i mađarskih organizacija dao je i Laslo Pandi (Pándi László), predsednik udruženja „Divlja Patka“ iz mesta Leanjfalva u Mađarskoj, i to na projektu uspostavljanja oglednih škola „Škola Vode“ za mladu generaciju o raznim sportskim aktivnostima na vodi.

Druga radna sednica bila je posvećena predstavljanju ciljeva formiranja DANUBE NET for NGOs i dosadašnjih rezultata u tom procesu umrežavanja. Posle uvodne prezentacije koju je dao Ištvan Silvaši, razvila se široka rasprava u kojoj je data podrška formiranju ove mreže. Dogovoreno je da svi učesnici koji su prilikom registracije označili da su zainteresovani da pristupe ovoj mreži, dobiju formular pristupnice čim on bude preveden na srpski jezik, odnosno, na jezike zemalja Zapadnog Balkana.

Na kraju konferencije zaključeno je da svi učesnici mogu do kraja maja da daju svoje dodatne predloge za koje smatraju da su izostali iz ovog izveštaja (koji predstavlja samo podlogu za završni dokument konferencije), takođe je otvorena mogućnost da pojedinci i organizacije, koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju konferenciji, daju svoje priloge na teme ove konferencije, takođe do kraja maja o.g., kako bi i njihovi prilozi (tekstualni ili multimedijalni) mogli da uđu u zbornik konferencije koji će biti objavljen u elektronskoj formi na kompakt disku (CD) u toku juna 2011. godine.

Share