Održivo korišćenje prirodnih resursa – 2014

Tradicionalna konferencija Okruglog stola “Održivo korišćenje prirodnih resursa”, koja je održana od 10. do 12. maja 2014. godine bila je veoma uspešna. Uspeh se ogleda u promociji izvanrednih projektnih ideja i predloga za unapređenje korišćenja prirodnih resursa, kao i u uspostavljanju kontakata za projektnu saradnju.

Tok rada

10. maja strani učesnici su imali razgovore sa predstavnicima organizatora precizirajući njihova očekivanja da upoznaju nosioce projektnih predloga iz Srbije, da predstave svoje projektne ideje i da nađu partnere za zajedničko apliciranje kod evropskih fondova za ostvarenje projektnih ideja.

11. maja održana je konferencija Okruglog stola sa 24 učesnika, na kojoj je prikazano 10 istraživačkih rezultata i projektnih ideja, projektnih predloga. Takođe je vođena otvorena rasprava, kao i razgovori o temama izlaganja. Posebno su uspostavljene veze za dalju projeknu saradnju.

12. maja strane učesnike je u sedištu Turističke organizacije Beograda primio na razgovor direktor Miodrag Popović. Razgovor je usmeren na značaj tih projekata za razvoj turizma.

Učesnici i aktivnosti

Za promociju prezentiranih projektnih ideja značajno je bilo učešće u radu predsednika SACEN International Dragana Gligorijevića, koji je u svom pozdravnom govoru obećao podršku dobrim idejama kako preko organizacije čiji je predsednik, tako i obaveštavanjem o tim projektnim predlozima istaknutih donosioca odluka.

Za promociju projektnih ideja bio je značajan i susret sa direktorom Turističke organizacije Beograda Miodragom Popovićem, prilikom kojeg je razmatrana i mogućnost saradnje u projektima koji mogu u velikoj meri doprineti razvoju turizma na Dunavu, kao što su Projektni predlozi „3B“, zatim oni koji se odnose na rekreativne aktivnosti na vodi i na obalama reka. Za kordinatora saradnje na daljem razvijanju projektnih ideja iz oblasti turizma Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je imenovalo Ivanu Šuberić, eksperta za turizam u Srbiji sa dugogodišnjim iskustvom.

Direktor Direkcije za plovne puteve Ljubiša Mihajlović, pored toga što je predstavio značajan projekt „PlovPuta“ dobio je uvid i u projekte koji su prezentirani na Okruglom stolu i obećao pomoć u pronalaženju partnera koji sada nisu bili prisutni.

Predstavnice Republičke agencije za prostorno planiranje Nevena Đurđević i Bojana Đokić, preneće viđeno svojim kolegama i predpostavljenima u RAPP-u.

Zamenik Ambasadora Republike Mađarske u Beogradu, Zoltan Varga-Hasonič (Varga-
Haszonits Zoltán) je pozdravljajući skup obećao da će obavestiti nadležne u Mađarskoj o projektnim idejama koje su na skupu predložene za prekograničnu i regionalnu saradnju.

Naknadna promocija je predviđena na ovom sajtu, u časopisu Danubius i na društvenim mrežama na kojima Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ ima svoje stranice.

Rezultate svojih istraživanja, inovatorskih aktivnososti i projekata izložili su (po redosledu izlaganja):

Ljubiša Mihajlović, dipl.inž.građ. Pod naslovom: Aktuelni infrastrukturni projekti na Dunavu i Savi

Zoran Gavrilović, dipl.inž.šum. Pod naslovom: Ravnoteža vodotoka i pripadajućeg sliva, osnova održivog korišćenja prirodnih resursa

Šandor Gec (Sándor Götz), dipl.inž.vodnog saobraćaja iz Budimpešte prezentirao je dva projekta: Projekt „3B“ redovne plovidbe na relaciji Bratislava – Budimpešta – Beograd, i drugi pod naslovom: Kreiranje održive životne sredine: Alga-tehnologija za bio-energiju i intermodalno LNG snabdevanje

Miroslava Mitić, Dipl. Prostorni planer, pod naslovom: Ozonski omotač – poslednja linija odbrane

Laslo Pandi (Pándi László) iz Segedina i Pal Perehazi (Pereházy Pál) iz Leanjfalva blizu Sent Andreje, pod naslovom: Reke i njihove obale – Uslovi za vodni turizam

Svetlana Karanović, dipl.inž.arh. i Jovan Karanović, dipl.inž.el. Pod naslovom: Dunavska šetališta kao promoteri obnovljivih izvora energije i održivog razvoja

Mirjana Uzelac Filipendin, dipl.inž.arh., Atelje „Krstonošić“, pod naslovom: Čišćenje i reciklaža kanala DTD novim tehnologijama

Mato Zubac, Član Srpske akademije izumitelja i naučnika izveo je demonstraciju svog izuma prečišćavanja vode

Rade Milutinović, dipl.inž.građ. član Srpske akademije izumitelja i naučnika kao uvod u prezentaciju svog patenta Univerzalni konstruktivni „L“ elementi – Opreme za mobilnu odbranu od poplava prikazao je tri kratka filma. Prvi je bio o načinu prodora nasipa i nastanku poplava; Drugi o poplavama u Poljskoj 2010.god. i primeni mobilne opreme; Treći film je o patentiranim L elementima, njihovom skladištenju, primeni i ispitivanju probne serije.

Pitanja i odgovori, diskusija o temama izlaganja i razmena mišljenja o projektima i predlozima za njihovo ostvarenje, kao i dogovori o projektnoj saradnji usledili su u pauzama  i posle konferencije. U njima su osim gore navedenih ličnosti uzeli učešća i ostali učesnici, a jedna konkretna projektna saradnja je dogovorena između predstavnika Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport, dr Igora Radoševića i dr Milke Đukić, s jedne i Lasla Pandija i Pala Perehazija, s druge strane, dok će ostale projektne saradnje biti konkretizovane u narednim nedeljama.

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ će aktivno pratiti nastavak dogovaranja saradnje vezane za prezentirane projekte na ovom skupu, a na svojoj 25. jubilarnoj konferenciji u septembru ove godine dati prostor za nosioce projekata da izlože rezultate, kao i dalje potrebe za ostvarivanje njihovih projektnih ideja.

Ovaj Izveštaj, imajući u vidu saznanja stečena u ulozi organizatora i moderatora konferencije okruglog stola, sačinila je Dr Edita Stojić Karanović, naučni savetnik, predsednica Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“.

U Beogradu, 15. maja 2014

ucesnici konferencije na obali

Neki od učesnika Okruglog stola, neposredno nakon konferencije

Share