Održivo korišćenje prirodnih resursa u slivu Dunava – Aspekti međunarodne saradnje i obrazovanja

Okrugli sto povezan sa obeležavanjem Dana Dunava i održan je 25. juna 2012. u Beogradu, na Splavu JVP Srbijavode, na Savi.

ucesnici okruglog stola o 4. prioritetnoj oblasti strategije za sliv Dunava

Konferenciju je otvorila prof. dr Edita Stojić Karanović, predsednica Međunarodnog naučnog Foruma “Dunav – reka saradnje” dajući kratak pregled o nastanku i obrazlažući ciljeve tradicionalnog okruglog stola “Održivo korišćenje prirodnih resursa” kao projekta Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“ koji svake godine okuplja tridesetak učesnika iz Srbije i susednih zemalja, predstavnika organizacija civilnog društva, stručnjaka istraživačkih institucija i javnih preduzeća koji se bave tematikom okruglog stola. Ona je takođe podsetila skup da je projekt pokrenut davne 1994. godine na inicijativu Vasilija Karanovića, dipl. šumarskog inženjera, te da zbog toga svake godine polovinu troškova održavanja okruglog stola pokriva neformalni fond koji je ustanovljen unutar Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“.

Na kraju svoj izlaganja prof. dr Edita Stojić Karanović se zahvalila na moralnoj podršci gospođi Dragani Milovanović, šefu Odseka za strateško planiranje i upravljanje i međunarodnu saradnju u oblasti voda Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, koja se i ovom, kao i u ranijim prilikama odazvala molbi da učesnike konferencije upozna sa problemima i rezultatima rada Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) i sa radom Nadzorne grupe (Steering Group) Četvrte Prioritetne oblasti Akcionog plana Dunavske strategije (Obnova i održavanje kvaliteta voda u slivu Dunava).

U ime mr Gorana Trivana Sekretara, skup je pozdravila gospođa Nataša Đokić iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

S obzirom da je održivo korišćenje vodnog resursa u slivu Dunava na ovom okruglom stolu razmatrano sa dva aspekta, data su dva uvodna predavanja:

Dragana Milovanović, šef Odseka za strateško planiranje i upravljanje i međunarodnu saradnju u oblasti voda Republičke direkcije za vode prezentovala je rad na temu „Obnavljanje i održavanje kvaliteta voda u Dunavskom regionu – iz ugla ICPDR i 4. Prioritetne oblasti Dunavske strategije“.

Aspekt ekološkog obrazovanja obrađen je u radu profesora dr Sefedina Šehovića, sa Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rad je objavljen uoči konferencije u internet časopisu „Danubius“ pod naslovom Uloga ekološkog obrazovanja u zaštiti i unapređivanju životne sredine.

Sledeća izlaganja su se ticala dobrih primera u oblasti ekološkog obrazovanja. Monika Hofman, predsednica „Kluba zmajevih čamaca Baje“ i Laslo Pandi, predsednik Udruženja „Divlja Patka – Dečja rečna mornarica“ iz Leanjfalva iz Mađarske izneli su svoja iskustva u vaspitavanju dece na ljubav prema reci, na zaštitu i održivo korišćenje vodnog resursa, kao i rezultate programa privikavanja vodi omladine (dvanaestogodišnjaka) – u teoretskom i praktičnom podučavanju veslanja, širenje znanja o vodi, obrazovanje za spasavanje na vodi, kao i programa veslanja za omladinu s posebnim potrebama.

Svoja iskustva i dobre primere iz svoje prakse izložila je i gospođa Sonja Prodanović, potpredsednica EkoUrbane radionice iz Beograda.

Mada je oba bloka izlaganja sledilo postavljanje pitanja i odgovori izlagače, treći blok aktivnosti okruglog stola u najvećoj meri je doprinela razmeni mišljenja i formulisanju zaključaka. Metodom open space dve radne grupe su prodiskutovale temu održivog korišćenja vodnog resursa u slivu Dunava, jedna sa stanovišta Prioritetne oblasti 4 Dunavske strategije, dakle sa aspekta obnove i održavanja kvaliteta voda u slivu Dunava, a druga s aspekta obrazovanja.

Rukovodilac prve grupe bila je Ivana Resanović, a u radu grupe aktivno su učestvovali prof. dr Jovan Bojkovski, Dragan Milevski, Dragan Leverdo i Dragoslav Đorđević. Grupa je konstatovala:

budući da je tema kvaliteta vode i njene zaštite, tema koja dotiče sve sfere naših života, došli smo do zaključka da je za obezbeđivanje kvaliteta vode potrebno:

  • Korektna i kontinuirana saradnja državnog sektora i NVO
  • Stvaranje kritičkog mišljenja i podizanje svesti putem medija i angažmana NVO
  • Redovno praćenje kvaliteta vode i transparentnost izveštaja
  • Konstantna edukacija kroz kreativno učenje, sport i radionice od vrtića, škola, fakulteta do najstarije dobi
  • Promovisanje smanjene potrošnje resursa, adekvatnog odlaganja otpada i čistije proizvodnje.

Rukovodilac druge grupe bila je Sonja Prodanović, a u radu grupe aktivno su učestvovali prof. Edita Stojić Karanović, Laslo Pandi, Monika Hofman, Šandor Husar i Ivana Manić.

Posle rasprave grupa je došla do zaključka da je neophodno koristiti dobre primere praktičnog ekološkog obrazovanja koja postoje u našoj zemlji i u drugim zemljama Dunavskog regiona. Uz saradnju među nevladinim organizacijama korisno je uspostaviti i saradnju sa lokalnim samoupravama (posebno u mreži „sestrimljenja gradova“ u modelu Lokalnih Agendi 21), sa univerzitetima, srednjim i osnovnim školama. Posebno je istaknuta:

potreba praktičnog obrazovanja kroz programe igara i sportova na vodi, kao i serija studentskih radionica na terenu „replikabilnih agendi“ (arheološke, ekourbanističke, brendiranja lokaliteta, autohtono kulinarstvo i tradicionalna znanja i slično) u cilju podsticanja višeslojnosti održivog turizma.

U okviru rada okruglog stola potpisan je i Sporazum o saradnji između MNF”DRS” i Saveza organizacija civilnog društva i njihovih mreža u slivu Dunava zainteresovnaih za razvoj turizma na vodi, u kojem MNF”DRS” preuzima ulogu koordinatora saradnje OCD iz Srbije i Mađarske.

Konferencija je završena prigodnim kulturno-umetničkim programom

Zatvarajući rad konferencije Okruglog stola predsednica MNF“DRS“ je izrazila zahvalnost Javnom vodoprivrednom preduzeću „Srbija Vode“ na gostoprimstvu, a svim učesnicima na konstruktivnom radu. Ona je takođe preuzela obavezu da u posebnom pismu informiše Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda o međunarodnom i naučnom karakteru organizatora ovog skupa, pošto se ispostavilo, da o tome ne postoji adekvatna obaveštenost Sekretarijata.

Konferencija je završena malim koktelom i plesnim performansom „Na talasima plavog Dunava“ u koreografiji i izvođenju Enise Imamović, inače vebmastera sajta MNF“DRS“ i tehničkog urednika časopisa „Danubius“.

Share