Održivo korišćenje prirodnih resursa u svetlu Strategije za sliv Dunava – Projekti za međunarodnu saradnju

Konferencije okruglog stola pod nazivom „Održivo korišćenje prirodnih resursa – vode i šume“ koje su počele da se održavaju od 1995. godine u organizaciji Međunarodnog naučnog foruma „Dunav reka saradnje“, održavaju se svakog 11. maja u znak sećanja na Vasilija Karanovića, diplomiranog šumarskog inženjera, predlagača ove aktivnosti.

Tako je 10. – 11. maja 2013. godine uspešno održan okrugli sto pod naslovom „Održivo korišćenje prirodnih resursa u svetlu Strategije za sliv Dunava – Projekti za međunarodnu saradnju”.

Oba dana posle uvodnih predavanja vođena je živa diskusija o temama korišćenja prirodnih resursa, pre svega vodnog resursa, kao i o izloženim projektima.

10. maja, u prostorijama Opštine Zvezdara

10. maja, u prostorijama Opštine Zvezdara

Prvog dana rada okruglog stola najpre je ispred Gradske opštine Zvezdare u ime Olivere Grujić Nikolić, šefice Odeljenja za komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine i koordinaciju investicionih projekata GO Zvezdara, o projektnim aktivnostima na Zvezdari govorio Vladimir Đurić, dipl. arhitekta i prostorni planer.

okrugli_sto_2013_dragana_milovanovicDragana Milovanović, dipl. hidroinženjer, iz Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i član Savetodavno-nadzornog odbora 4. Prioritetne oblasti Dunavske strategije govorila je o problemima obnove i održavanja kvaliteta voda i njihovom rešavanju u međunarodnoj saradnji. (Preuzmite prezentaciju u pdf formatu.)

O održivom korišćenju prirodnih resursa u svetlu Strategije za sliv Dunava i ciljevima ovogodišnje tradicionalne konferencije okruglog stola govorila je dr Edita Stojić Karanović, predsednica Međunarodnog naučnog foruma “Dunav – reka saradnje”.

okrugli_sto_zvezdara_diskusijaU raspravi je konstatovano da u našoj – ali i u javnosti drugih zemalja sliva Dunava nisu dovoljno poznati ciljevi i obuhvat Strategije Evropske unije za region sliva Dunava. Naime, nije dovoljno prisutno saznanje da se Dunavska strategija odnosi na sve države u slivu, a ne samo na zemlje koje su na obalama Dunava. Takođe, Dunavska strategija se odnosi i na celu teritoriju tih država, a ne samo na obalni pojas Dunava i njenih pritoka. Takođe je konstatovano da je neophodno upoznati što širi krug građana i organizacija civilnog društva, a naročito lokalne organe vlasti u celoj Srbiji sa mogućnostima dobijanja finansijske podrške iz fondova Evropske unije za razvojne i investicione projekte usmerene na održivo korišćenje prirodnih resursa i uopšte za održivi razvoj, a posebno o novim mogućnostima koje su se otvorile statusom Srbije kao kandidata za pridruživanje Evropskoj uniji.

11. maja u prostorijama hotela na vodi San Art (Ušće)

11. maja u prostorijama hotela na vodi San Art (Ušće)

Drugi dan rada okruglog stola posvećen je projektima, a među njima i promociji osnivanja Međunarodne regionalne asocijacije vodnog turizma koja bi obuhvatila organizacije civilnog društva koja se bave sveobuhvatnom edukacijom sportova na vodi i obali koji ne zagađuju okolinu (plivanje, jedrenje, veslanje, biciklizam, jahanje i pešačenje) i generisanjem turističkog proizvoda dečjih i porodičnih kampova uz reke u kojima bi se ti sportovi upražnjavali.

Laslo Pandi, predstavnik mađarskih organizacija civilnog društva koja se bave održivim korišćenjem vodnog resursa u okviru svog izlaganja i prezentacije projekta “Reka i obala – Uslovi vodnog turizma“ temeljno je obrazložio značaj i neophodnost formiranja te asocijacije. Ideja je da se podstakne razvoj turizma korišćenjem reka i priobalja za razvoj raznih aktivnosti koje ne zagađuju životnu sredinu, najpre u zemljama u slivu srednjeg toka Dunava, gde za to postoji najurgentnija potreba (Slovačka, Mađarska, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina).

okrugli_sto_2013_sanart
okrugli_sto_san_art_edita

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ kao jedan od prvih članova ove međunarodne asocijacije, preuzima na sebe obavezu da dâ sve potrebne informacije za učlanjenje svima koji su za to zainteresovani, kako iz Srbije, tako i iz drugih zemalja Zapadnog Balkana.

Neki od učesnika okruglog stola na terasi hotela San Art

Neki od učesnika okruglog stola na terasi hotela San Art

Share