85 година Водопривредног предузећа СИБНИЦА 1922 – 2007

Аутори:
Миле Божић, дипл. инж.
Милош Милорадовић, дипл. инж.
Горан Николић, дипл. инж
.

Издато: Београд 2007
Бр. стр. 64 у колору, броширани повез + CD-ROM

Документациони материјал 85 година водопривредног уређивања Панчевачког рита пружа веома добар пример да наша земља располаже непроцењивим богатствима. Овај јубилеј прижа прилику да се укаже на ту чињеницу и да се о неопходноси одрживог коришћења природних ресурса Панчевачког рита прошири сазнање и свест међу стручњацима, доносиоцима одлука и у најширој јавности.

У том циљу Међународни научни форум „Дунав – река сарадње“ је иницирао издавање ове публикације са текстуалним и визуелним информацијама које ће сваком читаоцу остати у памћењу. Саставни део „Споменара“, уз штампану публикацију, чини и компакт диск са свим документационим материјалом прикупљеним за ову прилику.

Проф. Др Едита Стојић – Карановић (из Предговора)

Share

Zatvoreno za komentare.