Doktrina PPU – Prihvatiti otpadnu vodu, Prečistiti je i korisno Utrošiti

Prijemna zemljana laguna

Ako nema vode za piće – nema ni naselja. Ako ima naselja, ima i otpadne vode. Otpadna
voda je stalni i sigurni pratilac ljudskih naseobina. U našoj zemlji gradovi i veća naselja
imaju izgrađene sisteme kanalizacije, ali najveći broj njih nema postrojenja za prečišćavanja
otpadne vode. Otpadna voda je uzrok ozbiljnog zagađenja životne sredine, a posebno
površinskih i sve više podzemne vode. Stanje je loše sa tendencijom pogoršanja.
U svim gradovima i većim naseljima moraju biti izgrađeni tehnički prečistači za otpadnu
vodu. To je vrlo zamašan posao za koga sada nema para. Tehnički prečistači su potrebni i u
malim naseljima. I biće izgrađeni jednog dana, ali će do tad proći možda i dve, tri decenije.
A do tad ….. ???

Continue reading