Izveštaj o radu 27. Međunarodne konferencije „Dunav – reka saradnje“

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ je i 27. put sa uspehom okupio predstavnike akademskih i istraživačkih institucija, lokalne samouprave i privrede iz podunavskih zemalja, a pre svega iz Srbije, u cilju sagledavanja dosadašnjih aktivnosti i rezultata, kao i budućih koraka ka održivom korišćenju mnogobrojnih potencijala Dunava, i da usmeri pažnju javnosti na traženje najadekvatnijih modaliteta za efikasnije korišćenje nespornih društvenih i ekonomskih potencijala u duhu dobrosusedstva i evropskih standarda u rešavanju mnogobrojnih problema u slivu Dunava.

Konferenciju pod nazivom “ČETVRT VEKA ZALAGANjA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NA DUNAVU – OD NAUČNIH I POLITIČKIH RAZMATRANJA DO MEĐUNARODNE PROJEKTNE SARADNJE“ zajednički su organizovali Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje′′, Fakultet za poslovno industrijski menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, 4SE Ekonomsko razvojna mreža i Opština Veliko Gradište.

Konferencija je održana u okviru dve sednice: 14 oktobra 2016 u Beogradu, u Palati ZEPTER, i 15. oktobra 2016 u Velikom Gradištu, u sali Opštine Veliko Gradište.

Pogledajte detaljan izveštaj o radu i zaključke Konferencije (pdf)

Snimak sa otvaranja sednice održane u Velikom Gradištu

O radu sednice u Velikom Gradištu, pogledajte i izveštaj Opštine Veliko Gradište o 27. konferenciji Dunav – reka saradnje.

 

Share

Zatvoreno za komentare.