Konferencija Okruglog stola „Održivo korišćenje prirodnih resursa” – Projekti za međunarodnu saradnju

10 – 12. maj 2014.
Zemun

Tradicionani okrigli sto „Održivo korišćenje prirodnih resursa“ održava i ove godine 11. maja.

Preuzmite Nacrt programa Okruglog stola (pdf) (ažurirano: 04.05.2014.)

Prijava za učešće na email: office@danube-cooperation.com

Ukoliko želite da pretstavite izlaganje, potrebno je da pošaljete apstrakt vašeg izlaganja, najkasnije do srede uveče (zbog uređivanja Knjige apstrakata). Apstrakt treba da se sastoji od oko 200 do 300 reči na srpskom i približno od istog broja reči na engleskom. Ispod naslova treba da navedete svoje ime. Uz ime treba da se navede zvanje (napr. dipl.inž.) ili naziv organizacije u kojoj radite (a može i oba ova podatka).

Mesto održavanja Okruglog stola je San Art Hostel na Dunavu.

Neki od učesnika okruglog stola 2013,  na terasi hotela San Art

Neki od učesnika okruglog stola 2013, na terasi hotela San Art

Share

Zatvoreno za komentare.