Srećna nova 2013 godina

Poštovane kolege, članovi, prijatelji i partneri Međunarodnog naučnog foruma “Dunav – reka saradnje”,

Godina iza nas je bila puna izazova, podsticaja za angažovanje i aktivnosti na putu ostvarivanja ciljeva naše organizacije. Na tom putu svaki korak napred predstavlja veliki uspeh i ispunjava nas radošću i ponosom.

Na prvom mestu ponosimo se putanjom kojom koračamo već 23 godine – organizovanjem i održavanjem naših tradicionalnih skupova, prolećne konferencije okruglog stola “Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa” i jesenje konferencije “Dunav – reka saradnje”. Veliko hvala svima, koji ste u tome učestvovali! A posebno hvala donatorima koji su pomogli da se ove konferencije i u 2012. godini uspešno održe. Dozvolite da ih pomenem: za pružanje gostoprimstva u svojim konferencijskim salama, Javnom vodoprivrednom preduzeću Srbijavode i Institutu za međunarodnu politiku i privredu, a za novčanu donaciju Energoprojekt-Hidroinženjeringu, Centru za kontrolu i ispitivanje kvaliteta, NIK d.o.o. i A.P. Company d.o.o.

Protekle godine veliku pažnju smo posvetili aktivnostima umrežavanja. Uz naše već godinama uhodane aktivnosti u okviru Centralno i istočno-evropske radne grupe za biodiverzitet (CEEweb), ove godine smo s velikim entuzijazmom učestvovali u aktivnostima umrežavanja organizacija civilnog društva zainteresovanih za ostvarenje Dunavske strategije (EUSDR). Internacionalni organizacioni komitet projekta serije DaNet konferencija, prepoznavši i ceneći naše dvodecenijsko iskustvo organizovanja konferencija posvećenih Dunavskim temama, postavio je na mesto svog potpredsednika predsednicu naše organizacije.

Naš nekadašnji časopis koji je 90-tih izlazio u tiražu od 100 primeraka, “Danubius”, obnovljen je u punom sjaju kao elektronski časopis koji se čita u celom svetu. “Danubius” donosi članke s naučnom aparaturom o različitim temama iz svih oblasti koje predstavljaju i prioritetne oblasti Dunavske strategije. To su autorski članci istraživača iz oblasti saobraćaja, kulture, turizma, energetike, zaštite životne sredine, ekonomije, obrazovanja, bezbednosti… Možete se prijaviti za besplatno dobijanje elektronskog časopisa „Danubius“.

Nadam se nastavku i produbljivanju saradnje s vama u nastupajućoj godini. A vama želim da se ispune i vaše sve nade.

Srdačno vas pozdravljam,

Edita Stojić Karanović
Predsednica MNF”DRS” i Potpredsednica Internacionalnog organizacionog komiteta DaNet Serije konferencija posvećenih Dunavsko strategiji

happy_new_year_2013sledeca

Share

Zatvoreno za komentare.