Obnovljen je dvojezični stručni časopis za podunavsku regionalnu saradnju, Danubius. Glasilo Danubius je krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina izdavao Centar za susedne zemlje, sa radovima prezentiranim na prvim konferencijama „Dunav – reka saradnje”. Njegovo izlaženje je prekinuto ukidanjem Centra.

Novi, elektronski, Danubius – sa brojem ISSN 2217-4826 – objavljuje izvode iz studija, projektnih materijala i drugih radova prezentiranih na konferencijama “Dunav -reka saradnje”, kao i druge aktuelnosti vezane za Dunav, sliv Dunava, Dunavsku strategiju, i aktivnosti Foruma.

Čitajte i besplatno se pretplatite na Danubius

Share

Zatvoreno za komentare.