21. marta proslavili smo Svetski dan šuma, a 22. marta Svetski dan voda. Naš tim za projekt “Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena” koji je proteklih godinu dana radio uz finansijsku podršku švedske fondacije SIDA u okviru programa SECTOR II i organizacionu podršku Beogradske kancelarije Regionalnog ekološkog centra (REC) – obišao je i ovom prilikom beogradske šume na obalama Save i Dunava. Doneta je i odluka da se ovogodišnje aktivnosti Međunarodnog naučnog foruma “Dunav – reka saradnje” posvete održivom korišćenju šumskih i vodnih resursa u Srbiji i uspostavljanju saradnje na tom polju sa susednim zemljama.

Svetski dan šuma se proslavlja širom sveta 21. marta, na dan ravnodnevice – prolećne na severnoj hemisferi, a jesenje na južnoj. Ovaj dan obeležava značaj šuma i šumarstva za zajednicu. Šuma je osnov života. Značaj održivog gazdovanja šumama u borbi protiv globalnog zagrevanja prepoznat je na Svetskom samitu u Riju kao važno za ostvarivanje cilja potrebnog.

Svetski dan vode održava se svake godine 22. marta kao način da se privuče pažnja na važnost pijaće vode i populariše održivo gazdovanje slatkovodnim resursima. Cilj Svetskog dana vode 2011. jeste da se pažnja usmeri na uticaje koje na urbane vodne sisteme imaju brzo povećanje gradske populacije, industrijalizacija, kao i okolnosti izazvane klimatskim promenama, konfliktima i prirodnim katastrofama. Oficijelnu brošuru povodom Svetskog dana vode 2011 – Voda i urbanizacija (na engleskom) možete preuzeti ovde (pdf 2mb).

Share

Zatvoreno za komentare.