Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ (MNF „DRS“) je pozvan da učestvuje u raspravi o Dunavskoj strategiji Evropske unije sa posebnim fokusom na ekološke aspekte. Rasprava se održava na Međunarodni Dan Dunava, 29. juna, 2011, u Beču.

Pozivnica

Organizator manifestacije, ogranak Međunarodnog Cafebabel.com u Beču, u okviru panevropskog projekta „Zelena Evropa na terenu“ namerava da se ovom debatom da odgovor na sledeća dva pitanja:
1.Da li će posvećivanje veće pažnje životnoj sredini preko Dunavske strategije doprineti prosperitetu i stabilnosti Podunavlja?
2. Kako bi upravljanje zaštitom životne sredine moglo da podstakne inovacije, preduzetništvo i blagostanje u celom regionu sliva Dunava?

Dr Edita Stojić-Karanović, predsednica MNF „DRS“ je pozvana da u svom izlaganju da širu perspektivu i pregled Dunavske strategije, kao prvi govornik, zatim će dr Verner Kvarda govoriti na teme prostornog planiranja i energetike, i na kraju će o temi sa stanovišta Austrije govoriti mr Suzan Brandšteter. Moderator debate je Ralf Nordbek, dipl. pol. iz Instituta za šumarstvo, zaštitu životne sredine i politiku prirodnih resursa Univerziteta u Beču.

Share

Zatvoreno za komentare.