Poštovani članovi, saradnici i simpatizeri Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“ (MNF „DRC“),

Najpre želim da vam se zahvalim na dosadašnjoj saradnji, koja je doprinela uspešnoj realizaciji nekoliko međunarodnih naučnih i stručnih konferencija i objavljivanju značajnih publikacija, kao i uključivanja MNF „DRS“ u domaće i međunarodne aktivnosti vezane za pripremu Dunavske strategije i početak ostvarivanja njegovih ciljeva. Od niza uspešnih aktivnosti, spomenuću samo nekoliko od onih ostvarenih u proteklih 12 meseci:

 • Decembra 2010 izašla je iz štampe knjiga pod naslovom „Dunavska strategija – Od vizije ka ostvarenju“ napisana u ko-autorstvu E. S. Karanović i D. Petrović. (Su-izdavači knjige su MNF „DRS“ i Institut za međunarodnu politiku i privredu.)
 • U saradnji sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu izdat je i zbornik sa 21. međunarodne naučne konferencije „Dunav – reka saradnje“ održane u jesen 2010.
 • Marta 2011. završen je projekt „Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena“, a jedan od rezultata tog projekta je i knjiga pod istim naslovom.
 • Tradicionalni Majski okrugli sto „Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u slivu Dunava“ ove godine održan je u Somboru.
 • Pojedini članovi MNF „DRS“ uspešno su u toku cele 2011. godine učestvovali u mrežnim aktivnostima Centralno i istočno-evropske radne grupe za bio-diverzitet i mreže nevladinih organizacija za ostvarenje Dunavske strategije „DanubeNet for NGOs“. Ove aktivnosti se nastavljaju i MNF „DRS“ će u toku 2012. godine uključiti u te aktivnosti sve članove koji to budu želeli.
 • Tradicionalna međunarodna naučna konferencija „Dunav – reka saradnje“, 22. po redu, održana je 22. septembra 2011. u Beogradu u saradnji s Evropskim centrom za mir i razvoj.

Sve navedene aktivnosti se nastavljaju u toku 2012. godine sa novim sadržajima i s namerom da se u njih uključi što veći broj članova MNF „DRS“. Takođe, predstoje novi projekti i promovisanje novih projektnih ideja.

Za one koji nisu još obnovili svoje članstvo ili koji žele da odsada postanu članovi MNF „DRS“ informacija: Godišnja članarina ostaje 3.000,00 dinara, ali se promenio broj žiro računa na koji članarinu treba uplatiti. Novi broj računa je: 125-1779819-07.
Svrha uplate: Članarina za 2012.
Primalac: Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“.

Članarina može da se uplati i blagajnici MNF „DRS“, Milovanki Dotlić u Knjižari Makedonska 25 (tel: 011 / 33-400-19).

Novi članovi treba da ispune i formular „Izjava o učlanjenju“. Članstvo u MNF „DRS“ donosi sledeće prednosti:

 • Učešće u konferencijama MNF „DRS“ bez kotizacije;
 • Objavljivanje radova u zbornicima koje izdaje MNF „DRS“;
 • Uključivanje u projektne aktivnosti MNF „DRS“;
 • Promociju i lobiranje za projektne ideje članova;
 • Besplatne primerke objavljenih knjiga u štampanom obliku (dok traju zalihe);
 • Besplatne primerke objavljenih knjiga u elektronskom izdanju.

Želim vam uspešnu novu 2012. godinu!

Veliki pozdrav,
Edita Stojić Karanović, predsednik MNF „DRS“

Share

Zatvoreno za komentare.